Sa Vinya des Convent - Tofla - Orient - Marratxinet

64.84 km
Carretera
946 m
Media
Altimetrías Modalidad Subida%
Tofla
2.2 Km 3.51%
Coll d´Honor (Orient)
2.5 Km 5.48%
Marratxinet
1.8 Km 4.10%

  Ruta y ascensiones: Sa Vinya des Convent - Lloseta - Tofla - Alaró - Orient - Bunyola - Festival Park - Marratxinet - Camí Vell de Muro - Sa Vinya des Convent

  Sa Vinya des Convent - Tofla - Orient - Marratxinet

  64.84 km
  Carretera
  946 m
  Media

   Ruta y ascensiones: Sa Vinya des Convent - Lloseta - Tofla - Alaró - Orient - Bunyola - Festival Park - Marratxinet - Camí Vell de Muro - Sa Vinya des Convent

   Vista de la carretera extend
   <4%
   4% 8%
   8% 10%
   10% 15%
   >15%
   64.84 km.
   Carretera
   946 m.
   Media